Bireysel Müşteriler için Genel İş Koşulları (GİK)Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI:
İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca: internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır!

Trotec End.Ürn.Tic.Ltd.Şti. (www.trotec24.com.tr ) ve Müşteri Arasındaki Sözleşme

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya alışveriş sitesinden satışını yaptığı, www.trotec24.com.tr internet adresinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Trotec Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (http://www.trotec24.com.tr)
Adres: Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61 Giyimkent Sitesi
Esenler-İSTANBUL
Tel: 0212 438 56 55
E-posta: info@trotec.com.tr

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.trotec24.com.tr alışveriş sitesinden alışveriş yapan veya üye olan kişi. Üye olurken veya alışveriş yaparken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden TROTEC® sorumlu tutulamaz.

4.4 - TROTEC®, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, TROTEC® ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini TROTEC®'e ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde TROTEC®'e geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7 - TROTEC® mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8 - Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde(üretim hataları) gerekli onarımın yapılması için TROTEC® yetkili servislerine gönderilerek garanti kapsamındaysa garantili olarak, garantisi bittiyse veya kapsam dışındaysa ALICI tarafından ödeme yapılır.

4.9 - İşbu sözleşme TROTEC® sitesinden yapılan alışverişlerde geçerlilik kazanır. TROTEC® (www.trotec24.com.tr) adresinden ürün satın alan ALICI bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde TROTEC® faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün TROTEC® gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD, Cep Telefonu ve kasetler, piller, sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile TROTEC® yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.Düzenli satın alma prosedürlerinde TROTEC® ile sözleşmenin gerçekleşmesi.
TROTEC®, internet mağazasında sunduğu ürünleri, ilgili alıcılara bağlayıcı olmayan ancak sunulan ürün/hizmet hakkında sözleşme yapma amacıyla sunmakta. İlgili alıcı, alışveriş işlemi için öngörülmüş butona tıklayarak istenilen ürünü/ürünleri sanal alışveriş sepetine ekleyebilir. Sanal alışveriş sepetinde bulunan ürünlere daima alışveriş sepeti sembolüne tıklayarak erişilebilir. Sepet görünümünde ürünler tekrar gözden geçirilebilinir, miktarları değistirilebilinir veya sepetden silinebilinir. Sipariş tamamlanmadan önce herzaman sipariş içeriğini değiştirme, verileri düzeltme ve silme imkânı mevcuttur. Bu halde lütfen değiştirme işlemi için gerekli olan talimatları uygulayınız veya tarayıcının „Geri-Butonunu“ kullanınız. Ancak sipariş işleminin son adımında, Sipariş butonuna tıklayarak, ürünü/hizmeti belirtilmiş olan fiyata alma isteğini açıklıyorsunuz. Bundan sonra istek açıklamanız bağlayıcı ve kesindir. İstek açıklamanız sipariş işleminin sonunda "Siparişi gönder" butonunu tıklamanız ile gerçekleşir. Vermiş olduğunuz teklifin kabul edilmesi TROTEC® tarafından bir e-posta ile onaylanır.

Teklif verme fonksiyonu prosedürlerinde TROTEC® ile sözleşmenin gerçekleşmesi.
TROTEC® belirli, işaretli ürünlerde „klasik“ satın alma imkânları yanında, ürünlere bir fiyat aralığı önererek satın alma opsiyonu sunmakta. İlgili alıcı bir regülatör yardımıyla beğendiği ürün için ödemeye razı olduğu bir fiyat aralığı belirleyebilir. İlgili kişi tarafından önerilmiş olan fiyat aralığı normal fiyatın altında bulunmalı ve 0,01 € (Net fiyat; Brüt fiyat belirlenmiş durumda) ve en fazla ürünün normal fiyatı arasında olmalı. Potansiyel alıcı böyle bir fiyat aralığı sunmak ile TROTEC® şirketine hukuken bağlayıcı bir teklif sunmakta ve bu teklife belirlemiş olduğu geçerlilik süreci için bağlıdır. Bağlılık süresini isteğe bağlı olarak tarih hanesine tıklayarak değiştirebilir (en az 24 saat) ve uzatabilir. Ancak TROTEC® potansiyel alıcının yapmış olduğu fiyat aralığında bulunan bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. İlgili alıcı belirlemiş olduğu süre içersinde (zaman aralığı), yalnız en geç TROTEC® tarafından teklif kabul edildiği takdirde, teklifini değiştirebilir veya iptal edebilir. TROTEC® tarafından kabul etme işlemi sadece ilgili alıcı tarafından belirlenmiş olan geçerlilik süresi içerisinde (zaman aralığı) gerçekleşebilir ve sonucu bizde kaydı yapılmış olan e-posta ile alıcıya ulaştırılır. Ancak teklif zamanında TROTEC® tarafından kabul edildiğinde satın alma sözleşmesi gerçekleşir.TROTEC Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin Genel İş Koşulları

 1. Şartların geçerliliği
  TROTEC Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra TROTEC® olarak anılacaktır) tüm teslimatları ve hizmetleri bu iş koşullarını temel alarak gerçekleştirir.

 2. Sözleşmenin konusu
  Satın alma sözleşmesinin konusu ve teslimatın/hizmetin kapsamı sipariş anında mevcut TROTEC® teklifinin ürün açıklamasındaki bilgileri temel almaktadır. Sadece ürün açıklamasında bulunan veya TROTEC® tarafından metin şeklinde belirtilen taahhütler geçerlidir.

 3. Ödeme şartları/itirazlar
  1. Ödemeler peşin ödeme şeklinde yapılır.
   1. Peşin ödeme durumunda TROTEC® sipariş metin şeklinde onaylar ve fatura tutarını fatura yoluyla tahsil eder. Ödeme alındıktan sonra sipariş edilen ürün yollanır/hizmet hazırlanır.

   2. Kredi kartıyla ödemesi istendiği durumlarda fatura tutarı TROTEC® tarafından kredi kartı firmasından genelde hizmetten önce tahsil edilir. TROTEC® kredi yazısını aldıktan sonra sipariş edilen ürün yollanır/hizmet hazırlanır. Kredi kartı veren bankanın/firmanın genel iş koşulları geçerlidir. Ödeme işlemleri kapsamında doğruluk kontrolü uygulandığını ve bu esnada bilgi alış-verişinin olduğunu belirtmek isteriz. Bunun için lütfen 8. madde altındaki veri gizliliği şartlarını okuyun.

  2. Sözleşme sona erdikten sonra TROTEC®, satın alan kişinin sözleşmeye göre olan yükümlülüklerini sınırlayan durumlardan haberdar olursa (örneğin ödeme yükümlülükleri), TROTEC® söz konusu sipariş göndermeme, güvence sağlamama (kefalet gibi) veya yerine getirmeme (ödeme gibi) hakkına sahiptir; TROTEC® bunun için makul bir süre koyacaktır.

  3. Alıcının TROTEC® firmasına karşı sorumluluğu sadece şüphe götürmez veya hukuki olarak belirlenmiş bir hizmetle geçerlidir. İade hakkı yalnızca aynı ürünle ilgili bir talep söz konusuysa geçerlidir.

 4. Teslimat
  1. Ürün açıklamasında teslimat süreleri belirtilmiş olsa da TROTEC® bu süreleri eksiksiz ve doğru teslimat yapmak amacıyla nakliyeci firmada değiştirme hakkını saklı tutar. Tedariksizlik nedeniyle bir teslimatın yapılması mümkün değilse, TROTEC® sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar. TROTEC® alıcıya ürünün mevcut olmadığını hemen bildirecek ve karşılığında almış olduğu metayı derhal geri verecektir.

  2. Belirtilen teslimat süreleri taahhüt değil genel bilgilerdir ve ürünün alıcıya gelmesiyle ilgilidir. TROTEC® her zaman teslimat sürelerine uymaya öncelik tanır; istisnai durumlarda teslimat sürelerinde farklılıklar olabilir. Bir teslimat tarihinin bağlayıcı olabilmesi için TROTEC® firmasının metin şeklinde teslimat tarihini onaylaması gerekir.

  3. Söz konusu ürün veya hizmet alıcının isteği üzerine değiştirilirse, siparişin değişmemiş kısmı için de yeni bir makul teslimat süresi geçerli olur.

  4. Alıcı bağlayıcı olmayan bir teslimat tarihinin veya süresinin aşılmasından sonraki iki hafta içerisinde TROTEC® firmasına yazılı olarak makul bir süre içerisinde (en az 10 gün) sözleşmeyi yerine getirmeyi talep edebilir. Sayet alıcı TROTEC® firması tarafından yardım almayı istemez veya mani olursa bu husus geçerli değildir. TROTEC® firması mutabık kalınan süre içerisinde herhangi bir hizmet sağlamazsa alıcı sözleşmeden cayabilir. Aşırı şiddet ya da kargaşa, işletme arızası, grev, lokavt gibi öngörülemeyen engeller TROTEC® tedarikçilerinde veya alt tedarikçilerinde meydana gelmesi sonucu süre aşılırsa bu husus geçerli değildir. Üründe ciddi değişiklikler yapılmamışsa ve bunları alıcı kabul edebilirse, TROTEC® ürün üzerinde küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

 5. Tüketim ürünleri satışının garantisi
  1. Yeni ürün
   Garanti süresi iki senedir ve ürünün teslim edilmesiyle/alınmasıyla başlar.
   1. Üreticinin veya TROTEC® firmasının işletme veya bakım talimatlarına uyulmazsa, ürünler üzerinde değişiklikler yapılırsa, parçalar değistirilirse veya orijinal özelliklere uymayan sarf malzemeleri kullanılırsa, ve kusur bu eylemlerden kaynaklanıyorsa ürün garanti dışı kalır.

   2. Açık bir biçimde kullanılmış cihaz olarak belirtilmemişlerse, nakliye hasarlı ürünler ve artık kalemler yeni ürün olarak kabul edilmektedir.

   3. Üreticinin veya TROTEC® firmasının kendi garanti hizmetleri mevcut talimatlardan etkilenmezler.

   4. Şayet yazılım teslimat kapsamı dahilindeyse, 9. madde geçerlidir.

  2. Kullanılmış ürün
   Garanti süresi bir senedir ve ürünün teslim edilmesiyle/alınmasıyla başlar.
   1. Üçüncü bir şahsın emrinde sunulan hizmetler için TROTEC® yalnızca komisyoncu olarak faaliyet gösterir ve alıcının sözleşme tarafı değildir.

   2. Ürün açıklamasında açık bir biçimde garanti şartları belirtilmişse, bu madde geçerli değildir.

   3. Şayet yazılım teslimat kapsamı dahilindeyse, 9. madde geçerlidir.

 6. Yükümlülük
  1. Hasarın nedeni ağır ihmal veya kasıt içermiyorsa hasar tazmini talepleri sözleşme şartlarını yerine getirmeme durumunda, sözleşmedeki veya yasal yan yükümlülüklere uymama veya ihmal etme durumunda, sözleşme bitiminde borçlanma durumunda, üçüncü şahısları etkileyecek eylemlerin olması durumunda ve izinsiz kullanım durumunda TROTEC® firmasına ve yasal temsilcilerine karşı geçerli değildir. Bu husus alıcıyı olası kusur riskine karşı güvenceye alacak ek güvencelerden kaynaklı hasar tazmini talepleri için geçerli değildir.

  2. TROTEC® ayrıca
   1. kendi kabahatı durumunda, yasal temsilcilerinin kabahatli olması durumunda ve yardımcı elemanlarının kabahatli olması durumunda sorumludur;

   2. ayrıca her türlü kusurlu davranışta ve basit yardımcı eleman kusurlarında.

   3. Yükümlülük, tutarın miktarına göre öngörülebilir hasarın karşılanması ile sınırlıdır.

 7. Boşa çıkma
  5. ve 6. maddelerde bahsi geçen garanti kapsamı dışındaki haller, TROTEC firmasının kusurlu olması sonucu veya yasal bir temsilcisinin kusurlu ve ihmali olması sonucu oluşan hayati yaralanma, bedensel ve sağlık kusurları için geçerli değildir.

 8. Veri gizliliği/bilgi
  1. TROTEC® firmasının online teklifini kullanma kapsamında faydalanılan hizmetin türüne göre kişisel bilgiler de kaydedilir veya iletilir ve ilgili kullanım ilişkisi tamamlanana kadar (en geç her türlü hukuki ilişkinin sona ermesine kadar) güvenli ve üçüncü şahısların erişemeyeceği bilgisayarlarda saklanır.

  2. TROTEC®, alınan bilgilerin yalnızca kullanım ilişkisini gerçekleştirmek amacıyla ve telekomünikasyon yasal talimatları ve veri gizliliği yasasının yönergeleri kapsamında kullanıldığını taahhüt eder.

  3. Bunun için lütfen ana menüde "Bilgi merkezi/Veri gizliliği" altındaki veri gizliliği açıklamasını okuyun.

 9. Yazılım unsurlarının/yazılım siparişlerinin özellikleri
  1. Söz konusu ürünün veya hizmetin işletilmesi ve/veya kullanılması için yazılım teslimat kapsamında ise, aşağıdaki özel şartlar geçerlidir.
   1. Yazılım kullanım amacının dışında kullanılmamalıdır. İlgili yazılım üreticisi çoğaltmaya açık bir biçimde müsaade etmemişse, her türlü çoğaltılması yasaktır. Her durumda üreticinin lisans koşulları geçerlidir.

   2. Avrupa’da ve uluslararası alanda geçerli olan marka koruma yasaları veya diğer ticari koruma yasalarına dayanan telif haklarına kesinlikle riayet edilmelidir.

   3. TROTEC®, yazılım unsurlarının kusursuz çalışmasını yalnızca ilgili üreticinin bilgileri kapsamında garanti eder.

   4. Ayrıca yazılım üreticisinin genel iş koşulları da geçerlidir; bu durumda bu koşullar sözleşmenin bir parçası haline gelir.

 10. İhraç ürünlerinin özellikleri
  Belirli ürünler yalnızca Avrupa pazarı için öngörülmüştür ve yabancı ülkelere girişleri belirli yasaklara tabidir. Bir ürünün gönderilmesi yasal düzenlemeler kapsamında yasaklanmışsa, TROTEC® sözleşmeyi feshetme ve sözleşme tarafını bilgilendirme ve ödenen olası tutarları derhal geri ödeme hakkını saklı tutar.

 11. Uygulanan hukuk
  Taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki için, alıcı yurtdışında ikamet ediyor olsa da ya da ürün yurtdışına teslim edilmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Aynı husus alıcı daha sonra yurtdışında ikamet etmeye başlarsa veya ulaşılmıyorsa da geçerlidir.

 12. Uzlaşma (ek) maddeleri
  Bu iş koşullarında bulunan bir düzenleme veya yasal ilişkiler kapsamında bir düzenleme etkisiz hale gelirse veya eksikse ya da sonradan eksik olursa, sözleşme ve sipariş işlemleri devam eder. Bu nedenle kalan diğer düzenlemelerin ve mutabakatların etkinliği bundan dolayı etkilenmez. Etkisiz kalan düzenleme bu durumda ekonomik çıkarlara eşit veya uygun olan etkili olan bir düzenleme ile değiştirilir.Firma adresi:
Trotec Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61 Giyimkent Sitesi
34235 Esenler/İSTANBUL
Tel: 0 212 / 438 56 55
Faks: 0 212 / 438 56 51
E-posta: info@trotec.com.tr
Internet: http:www.trotec24.com.tr

TROTEC® Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, Ticaret Sicil No. 720263, Temsile yetkili kişilerin isimleri: Alparslan Ölmez

Sorumluluk notu:
Her ne kadar itinalı şekilde kontrol edilmiş olsa da harici linklerin içeriğinden sorumlu değiliz. Linkli sayfaların içeriğinden yalnızca ilgili işletmeci sorumludur.


Ücretsiz Kargo
ile kapınıza gelsin!

>>Taksitli Ödeme Seçenekleri<<

 

Danışma Hattı:

0 212 438 56 55

(Hafta içi hergün: 8:30 – 18:30)

E-Posta:

info@trotec.com.tr

Adres:

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.

14. Sok. No.61 Giyimkent Sitesi

TR-34235 Esenler/İstanbul