Kurumsal Müşteriler için Genel İş Koşulları (GİK)Bunlar kurumsal veya bireysel alıcılar için genel satıcı bilgilerini, sözleşme koşullarını ve TROTEC® Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin genel iş şartlarını içeren bilgilerdir.
Düzenli satın alma prosedürlerinde TROTEC® ile sözleşmenin gerçekleşmesi.

TROTEC®, internet mağazasında sunduğu ürünleri, ilgili alıcılara bağlayıcı olmayan ancak sunulan ürün/hizmet hakkında sözleşme yapma amacıyla sunmakta. İlgili alıcı, alışveriş işlemi için ön görülmüş butona tıklayarak istenilen ürünü/ürünleri sanal alışveriş sepetine ekleyebilir. Sanal alışveriş sepetinde bulunan ürünlere daima alışveriş sepeti sembolüne tıklayarak erişilebilir. Sepet görünümünde ürünler tekrar gözden geçirilebilinir, miktarları değiştirilebilinir veya sepetten silinebilinir. Sipariş tamamlanmadan önce herzaman sipariş içeriğini değiştirme, verileri düzeltme ve silme imkânı mevcuttur. Bu halde lütfen değiştirme işlemi için gerekli olan talimatları uygulayınız veya tarayıcının „Geri-Butonunu“ kullanınız. Ancak sipariş işleminin son adımında, Sipariş butonuna tıklayarak, ürünü/hizmeti belirtilmiş olan fiyata alma isteğini açıklıyorsunuz. Bundan sonra istek açıklamanız bağlayıcı ve kesindir. İstek açıklamanız sipariş işleminin sonunda "Siparişi gönder" butonunu tıklamanız ile gerçekleşir. Vermiş olduğunuz teklifin kabul edilmesi TROTEC® tarafından bir e-posta ile onaylanır.

Teklif verme fonksiyonu prosedürlerinde TROTEC® ile sözleşmenin gerçekleşmesi.

TROTEC® belirli, işaretli ürünlerde „klasik“ satın alma imkânları yanında, ürünlere bir fiyat aralığı önererek satın alma opsiyonu sunmakta. İlgili alıcı bir regülatör yardımıyla beğendigi ürün için ödemeye razı olduğu bir fiyat aralığını belirleyebilir. İlgili kişi tarafından önerilmiş olan fiyat aralığı normal fiyatın altında bulunmalı ve 0,01 € (Net fiyat; Brüt fiyat belirlenmiş durumda) ve en fazla ürünün normal fiyatı arasında olmalı. Potansiyel alıcı böyle bir fiyat aralığı sunmak ile TROTEC® şirketine hukuken bağlayıcı bir teklif sunmakta ve bu teklife belirlemiş olduğu geçerlilik süreci için bağlıdır. Bağlılık süresini isteğe bağlı olarak tarih hanesine tıklayarak değiştirebilir (en az 24 saat) ve uzatabilir. Ancak TROTEC® potansiyel alıcının yapmış olduğu fiyat aralığında bulunan bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. İlgili alıcı belirlemiş olduğu süre içerisinde (zaman aralığı), yanlız en geç TROTEC® tarafından teklif kabul edildiği takdirde, teklifini değiştirebilir veya iptal edebilir. TROTEC® tarafından kabul etme işlemi sadece ilgili alıcı tarafından belirlenmiş olan geçerlilik süresi içerisinde (zaman aralığı) gerçekleşebilir ve sonucu bizde kaydı yapılmış olan e-posta ile alıcıya ulaştırılır. Ancak teklif zamanında TROTEC® tarafından kabul edildiğinde satın alma sözleşmesi gerçekleşir.


TROTEC Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi’nin Genel İş Koşulları

 1. Şartların geçerliliği
  TROTEC® Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra TROTEC® olarak anılacaktır) tüm teslimatları ve hizmetleri bu iş koşullarını temel alarak gerçekleştirir. TROTEC® tarafndan metin şeklinde kabul edilmediği ve sözleşmeye dahil edilmediği müddetçe sözleşme taraflarının farklı iş koşulları sözleşmenin parçası değildir.

 2. Sözleşmenin konusu
  Satın alma sözleşmesinin konusu ve teslimatın/hizmetin kapsamı sipariş anında mevcut TROTEC® teklifinin ürün açıklamasındaki bilgileri temel almaktadır. Sadece ürün açıklamasında bulunan veya TROTEC® tarafından metin şeklinde belirtilen taahhütler geçerlidir.

 3. Ödeme şartları/itirazlar
  1. Ödemeler peşin ödeme şeklinde yapılır.
   1. Kredi kartıyla ödemesi istendiği durumlarda fatura tutarı TROTEC® tarafından kredi kartı firmasından genelde hizmetten önce tahsil edilir. TROTEC® kredi yazısını aldıktan sonra sipariş edilen ürün yollanır/hizmet hazırlanır. Kredi kartı veren bankanın/firmanın genel iş koşulları geçerlidir. Ödeme işlemleri kapsamında doğruluk kontrolü uygulandığını ve bu esnada bilgi alış-verişinin olduğunu belirtmek isteriz. Bunun için lütfen veri gizliliği açıklamasını okuyun.
   2. Peşin ödeme durumunda TROTEC® sipariş metin şeklinde onaylar ve fatura tutarını fatura yoluyla tahsil eder. Bu ödeme doğrudan yapılır. Ödeme alındıktan sonra sipariş edilen ürün yollanır/hizmet hazırlanır. Ayrıca fatura alındıktan sonra 30 gün içerisinde ödeme yapılması gerektiği yasal bir zorunluluktur.
  2. Sözleşme sona erdikten sonra TROTEC®, satın alan kişinin sözleşmeye göre olan yükümlülüklerini sınırlayan durumlardan haberdar olursa (örneğin ödeme yükümlülükleri), TROTEC® söz konusu sipariş göndermeme, güvence sağlamama (kefalet gibi) veya yerine getirmeme (ödeme gibi) hakkına sahiptir; TROTEC® bunun için makul bir süre koyacaktır.
  3. Alıcının TROTEC® firmasına karşı sorumluluğu sadece şüphe götürmez veya hukuki olarak belirlenmiş bir hizmetle geçerlidir. İade hakkı yalnızca aynı ürünle ilgili bir talep söz konusuysa geçerlidir.

 4. Teslimat
  1. Ürün açıklamasında teslimat süreleri belirtilmiş olsa da TROTEC® bu süreleri eksiksiz ve doğru teslimat yapmak amacıyla nakliyeci firmada değiştirme hakkını saklı tutar. Tedariksizlik nedeniyle bir teslimatın yapılması mümkün değilse, TROTEC® sözleşmeden geri çekilme hakkını saklı tutar. TROTEC® alıcıya ürünün mevcut olmadığını hemen bildirecek ve karşılığında almış olduğu metayı derhal geri verecektir.

  2. Belirtilen teslimat süreleri taahhüt değil genel bilgilerdir ve ürünün alıcıya gelmesiyle ilgilidir. Bu teslimat bilgileri ödemenin onaylanması durumunda sipariş girildikten sonraki süre için geçerlidir. Teslimata hazırlık bilgileri ise merkezi depoda stok durumuyla ve ödeme onayı sonrası sevkiyatla ilgilidir. Siparişten itibaren teslimat süresi bu nedenle seçilen ödeme türüne ve ürün stok durumuna bağlıdır. Bunun için lütfen nakliye giderleri açıklamasını okuyun.

  3. Bir teslimat tarihinin bağlayıcı olabilmesi için TROTEC® firmasının metin şeklinde teslimat tarihini onaylaması gerekir.

  4. Söz konusu ürün veya hizmet alıcının isteği üzerine değiştirilirse, siparişin değişmemiş kısmı için de yeni bir makul teslimat süresi geçerli olur.

  5. Alıcı bağlayıcı olmayan bir teslimat tarihinin veya süresinin aşılmasından sonraki iki hafta içerisinde TROTEC® firmasına yazılı olarak makul bir süre içerisinde (en az 10 gün) sözleşmeyi yerine getirmeyi talep edebilir. Şayet alıcı TROTEC® firması tarafından yardım almayı istemez veya mani olursa bu husus geçerli değildir. TROTEC® firması mutabık kalınan süre içerisinde herhangi bir hizmet sağlamazsa alıcı sözleşmeden cayabilir. Aşırı şiddet ya da kargaşa, işletme arızası, grev, lokavt gibi öngörülemeyen engeller TROTEC® tedarikçilerinde veya alt tedarikçilerinde meydana gelmesi sonucu süre asılırsa bu husus geçerli değildir. Üründe ciddi değişiklikler yapılmamışsa ve bunları alıcı kabul edebilirse, TROTEC® ürün üzerinde küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

 5. Tehlike riski
  1. Her türlü kayıp tehlikesi veya ürünün bozulması alıcıya teslim etmeyle veya alıcının teslim almasıyla sona erer. Ürün tesliminde satış durumunda söz konusu tehlike nakliyeciye aittir. Şayet sevkiyat TROTEC® firmasının elinde olmayan nedenlerden dolayı yapılamaz ya da alıcının yardımcı olmamasından dolayı engellenirse, söz konusu riskler alıcıya geçer.

  2. TROTEC®, ürünü belirtilen sevkiyat yolundan farklı bir yolla gönderme hakkını saklı tutar; bu işlem sonucunda bozulma riski veya çöküş söz konusu değilse, alıcının farklı talimatı doğrultusunda.

  3. Nakliye sonucu hasar görmüş ürün olarak belirtilen ürünlerin sözleşme bitiminde ürün açıklamasına bu şekilde girilmişse, bunlar nakliye hasarı kapsamına girmez.

 6. Satın alma ve hasar tazmini
  1. Alıcı gönderilen ürünü aldıktan hemen sonra olası taşıma hasarları bakımından kontrol etmeli ve olası hasarlarla ilgili TROTEC® firmasını yazılı olarak bilgilendirmelidir. Haklı bir nakliye hasarı söz konusuysa, TROTEC® kendi seçimine göre alıcıdaki yasal haklarından vazgeçecek veya kendisi bunu karşılayacak. Sonki hususla ilgili alıcı gerekli kapsamda TROTEC® firmasını yetkili kılmayı taahhüt eder.

  2. Şayet alıcı ürünü geç kabul ederse, TROTEC® firması büyük kusur ya da ihmal olduğunu düşünerek ürünün kaybolması veya bozulması riskini alıcıya verir. TROTEC® bu durumda yeniden göndermekten vazgeçebilir ve alıcının yeniden oluşan nakliye giderlerini makul bir süre içerisinde karşılamasını isteyebilir.

  3. Şayet alıcı bahsi geçen süre içerisinde ürünü teslim almaya gelmezse ya da nakliye giderlerini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, TROTEC® sözleşmeden cayabilir ve tazminat talep edebilir.

  4. TROTEC® sözleşmeden caydığı takdirde, TROTEC® zarar tazmini talep etme hakkına sahip olur. Bu tazminat bedeli net ürün değerinin %30’u + ayrıca oluşan nakliye ve depolama giderleri kadardır. Daha yüksek bir zararın oluştuğunu talep etme hakkı saklıdır. Alıcı, düşük bir hasarı belgeleme hakkına sahiptir.

 7. Garanti
  1. Yeni ürün
   Yeni üretilen ürünlerin siparişi için aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir.
   1. Garanti süresi 12 aydır ve ürünün teslim edilmesiyle/alınmasıyla başlar. Ürün teslim alınır alınmaz/edilir edilmez olası kusurlar açısından kontrol edilmelidir. Tespit edilen kusurlar ürün teslim edildikten/alındıktan itibaren iki iş günü içerisinde yazılı olarak TROTEC® firmasına bildirilmelidir. Gözle görülemeyen kusurlar ortaya çıktıktan sonra üç iş günü içerisinde yazılı olarak TROTEC® firmasına bildirilmelidir.

   2. Bir kusur söz konusuysa veya garanti süresi içerisinde bir kusur meydana gelirse, TROTEC®, ürünün yenisini tedarik etme, yedek parça gönderme veya ürünü onarma seçeneklerinden istediğini seçme hakkını saklı tutar. Kusur iki defa giderilmesine rağmen ürün kusursuz hale gelmiyorsa, alıcının yasal garanti hakları yok olmaz.

   3. Üreticinin veya TROTEC® firmasının işletme veya bakım talimatlarına uyulmazsa, ürünler üzerinde değişiklikler yapılırsa, parçalar değiştirilirse veya orijinal özelliklere uymayan sarf malzemeleri kullanılırsa, ürün garanti dışı kalır.

   4. Doğal aşınmaya maruz işletim gereçleri ve aksesuarlar garanti kapsamı dışındadır.

   5. Açık bir biçimde kullanılmış cihaz olarak belirtilmemişlerse, nakliye hasarlı ürünler ve artık kalemler yeni ürün olarak kabul edilmektedir.

   6. Üreticinin veya TROTEC® firmasının kendi garanti hizmetleri mevcut talimatlardan etkilenmezler.

   7. Şayet yazılım teslimat kapsamı dahilindeyse, 11. madde geçerlidir.

  2. Kullanılmış ürün
   Kullanılmış ürünlerin siparişi için aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir.
   1. Satışa sunulan kullanılmış ürünler ve teşhir cihazları her türlü garantinin dışındadır

   2. Ürün açıklamasında açık bir biçimde garanti şartları belirtilmişse, bu madde geçerli değildir.

   3. Şayet yazılım teslimat kapsamı dahilindeyse, 11. madde geçerlidir.

 8. Yükümlülük
  1. Hasarın nedeni ağır ihmal veya kasıt içermiyorsa hasar tazmini talepleri sözleşme şartlarını yerine getirmeme durumunda, sözleşmedeki veya yasal yan yükümlülüklere uymama veya ihmal etme durumunda, sözleşme bitiminde borçlanma durumunda, üçüncü şahısları etkileyecek eylemlerin olması durumunda ve izinsiz kullanım durumunda TROTEC® firmasına ve yasal temsilcilerine karşı geçerli değildir. Bu husus alıcıyı olası kusur riskine karşı güvenceye alacak ek güvencelerden kaynaklı hasar tazmini talepleri için geçerli değildir.

  2. TROTEC® ayrıca
   1. kendi kabahati durumunda, yasal temsilcilerinin kabahatli olması durumunda ve yardımcı elemanlarının kabahatli olması durumunda sorumludur;"

   2. ayrıca her türlü kusurlu davranışta ve basit yardımcı eleman kusurlarında.

   3. Yükümlülük, tutarın miktarına göre öngörülebilir hasarın karşılanması ile sınırlıdır.

 9. Boşa çıkma
  7. ve 8. maddelerde bahsi geçen garanti kapsamı dışındaki haller, TROTEC firmasının kusurlu olması sonucu veya yasal bir temsilcisinin kusurlu ve ihmal olması sonucu oluşan hayati yaralanma, bedensel ve sağlık kusurları için geçerli değildir.

 10. Veri gizliliği/bilgi
  1. TROTEC® firmasının online teklifini kullanma kapsamında faydalanılan hizmetin türüne göre kişisel bilgiler de kaydedilir veya iletilir ve ilgili kullanım ilişkisi tamamlanan kadar (en geç her türlü hukuki ilişkinin sona ermesine kadar) güvenli ve üçüncü şahısların erişemeyeceği bilgisayarlarda saklanır.

  2. TROTEC®, alınan bilgilerin yalnızca kullanım ilişkisini gerçekleştirmek amacıyla ve telekomünikasyon yasal talimatları ve Alman veri gizliliği yasasının yönergeleri kapsamında kullanıldığını taahhüt eder.

  3. Lütfen ana menüde ""Bilgi merkezi/Veri gizliliği"" altındaki Veri gizliliği açıklaması kısmını da okuyun.

 11. Yazılım unsurlarının/yazılım siparişlerinin özellikleri
  Söz konusu ürünün veya hizmetin işletilmesi ve/veya kullanılması için yazılım teslimat kapsamında ise, aşağıdaki özel şartlar geçerlidir.
  1. Yazılım kullanım amacının dışında kullanılmamalıdır. İlgili yazılım üreticisi çogaltmaya açık bir biçimde müsaade etmemişse, her türlü çogaltılması yasaktır. Her durumda üreticinin lisans koşulları geçerlidir.

  2. Avrupa’da ve uluslararası alanda geçerli olan marka koruma yasaları veya diğer ticari koruma yasalarına dayanan telif haklarına kesinlikle riayet edilmelidir.

  3. TROTEC®, yazılım unsurlarının kusursuz çalışmasını yalnızca ilgili üreticinin bilgileri kapsamında garanti eder.

  4. Ayrıca yazılım üreticisinin genel iş koşulları da geçerlidir; bu durumda bu koşullar sözleşmenin bir parçası haline gelir.

 12. İhraç ürünlerinin özellikleri
  Belirli ürünler yalnızca Avrupa pazarı için öngörülmüştür ve yabancı ülkelere girişleri belirli yasaklara tabidir. Bir ürünün gönderilmesi yasal düzenlemeler kapsamında yasaklanmışsa, TROTEC® sözleşmeyi feshetme ve sözleşme tarafını bilgilendirme ve ödenen olası tutarları derhal geri ödeme hakkını saklı tutar.

 13. İcra mahalli, Yetkili mahkeme, Uygulanan hukuk
  1. İcra mahalli ve yetkili mahkeme her iki taraf için "İstanbul’dur."; bu husus değiştirme ve çek talepleri için de geçerlidir.

  2. Taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki için, alıcı yurtdışında ikamet ediyor olsa da ya da ürün yurtdışına teslim edilmiş olsa da Türkiye Cumhuriyeti hukuku geçerlidir. Aynı husus alıcı daha sonra yurtdışında ikamet etmeye başlarsa veya ulaşılmıyorsa da geçerlidir.

 14. Uzlaşma (ek) maddeleri
  Bu iş koşullarında bulunan bir düzenleme veya yasal ilişkiler kapsamında bir düzenleme etkisiz hale gelirse veya eksikse ya da sonradan eksik olursa, sözleşme ve sipariş işlemleri devam eder. Bu nedenle kalan diğer düzenlemelerin ve mutabakatların etkinliği bundan dolayi etkilenmez. Etkisiz kalan düzenleme bu durumda ekonomik çıkarlara eşit veya uygun olan etkili olan bir düzenleme ile değiştirilir.


Firma adresi:

Trotec Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi
Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.
14. Sok. No. 61 Giyimkent Sitesi
34235 Esenler/İSTANBUL
Tel: 0 212 / 438 56 55
Faks: 0 212 / 438 56 51

TROTEC® Endüstri Ürünleri Ticaret Limited Şirketi, Ticaret Sicil No. 720263, temsile yetkili kişilerin isimleri: Alparslan Ölmez E-posta: Lütfen şu formu kullanın: İletişim Formu
İnternet: http://www.trotec.com.tr

Ücretsiz Kargo
ile kapınıza gelsin!

>>Taksitli Ödeme Seçenekleri<<

 

Danışma Hattı:

0 212 438 56 55

(Hafta içi hergün: 8:30 – 18:30)

E-Posta:

info@trotec.com.tr

Adres:

Oruçreis Mh. Giyimkent Cd.

14. Sok. No.61 Giyimkent Sitesi

TR-34235 Esenler/İstanbul